NEN3140 Keuring

Wij keuren en certificeren al uw elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 norm. Wanneer uw gereedschap volgens deze norm geïnspecteerd is, dan voldoet u aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.

De gereedschappen moeten voorzien zijn van een uniek en goed leesbaar identificatienummer, welke op het certificaat terug te vinden is. Meestal wordt dit in de machine gegraveerd, een andere mogelijkheid is het serienummer van de machine te gebruiken. Wij kunnen gebruik maken van de door u gehanteerde en zelf aangebrachte identificatienummers, indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Met een keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn. Wij maken graag een afspraak met u, om al uw elektrisch gereedschap tot 1000 volt volgens NEN 3140 te keuren en certificeren.

Procedure

De keuring aan een gereedschap moet aan een bepaald aantal eisen voldoen, deze punten zijn in de NEN3140 norm precies omschreven. Zeker bij elektrisch gereedschap is het mogelijk om diverse keuringspunten door middel van metingen objectief te beoordelen. Echter niet alles is te meten. Een gedeelte van de inspectie zal dus puur visueel moeten gebeuren.

Visueel

Bij een keuring wordt een apparaat in eerste instantie aan een visuele controle onderworpen. Hierbij wordt een apparaat uitwendig bekeken op eventuele gebreken, er wordt daarbij gelet op:

  • De staat van het aansluitsnoer.
  • De juiste aansluiting van de kabel.
  • De deugdelijke montage van de uitwendige onderdelen.
  • Beschadigingen aan het huis en/of de bedieningsorganen.
  • De conditie van het apparaat: schoon en droog.

Meting en Beproeving

Naast de visuele controle wordt een apparaat doorgemeten met gekalibreerde meetinstrumenten.

  • Hierbij wordt de weerstand van de eventuele beschermingsleiding (aarding) gemeten, deze moet voldoende laag zijn om een goede beveiliging van de gebruiker te kunnen garanderen.
  • Verder wordt de isolatieweerstand gemeten tussen de stroomvoerende geleiders in de kabel onderling, en van de stroomvoerende geleiders en de behuizing, waarvoor geldt dat deze voldoende hoog moet zijn.
  • Ook wordt het arbeidsmiddel beproefd op een deugdelijke werking.

Meetapparaat

Om een juiste meting van arbeidsmiddelen te kunnen garanderen wordt gebruikgemaakt van een speciaal meetapparaat waarbij de weerstand van de beschermingsleiding met een voldoende hoge stroom wordt gemeten om een juist beeld te krijgen van eventuele onvolkomenheden in de beschermingsleiding. Hiervoor wordt binnen ons bedrijf de PAT3140 gebruikt. Dit apparaat biedt de mogelijkheid om naast de al genoemde metingen, ook een mogelijke lekstroom te meten. Ook biedt dit meetapparaat de mogelijkheid het arbeidsmiddel te beproeven en daarbij gelijktijdig de opgenomen stroom te meten. Al de gemeten gegevens worden opgeslagen om later gebruikt te kunnen worden voor de rapportage.

Rapportage

Van ieder geïnspecteerd gereedschap ontvangt u een keuringscertificaat, met daarop vermeld de meetwaarde, en is er aangegeven of het gereedschap goedgekeurd is. Tevens is er een totaal materiaallijst met daarop de meest relevante inspectiegegevens vermeld. Op ieder goedgekeurd gereedschap wordt een goedkeuringsstikker geplakt met de volgende keuringdatum vermeld.